Image

Anunțuri

Aviz cu privire la funcționarea ghișeului unic

La data de 3 ianuarie 2022 se modifică graficul de lucru a ghișeului unic, destinat pentru primirea, eliberarea, comercializarea contoarelor electronice/ electrice de energie electrică, precum și a altor utilaje electrice.

Citește mai departe...

Anunț cu privire la bunurile propuse în locațiune

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008, S.A. „RED-Nord” aduce la cunoștința publicului faptul că dispune de încăperi neutilizate în toate clădirile Oficiilor Societății,

Citește mai departe...

Anunț locațiune de încăperi neutilizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008, S.A. „RED-Nord” aduce la cunoștința publicului faptul că, în imobilul situat în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180A, dispune de încăperi neutilizate cu suprafața de 211,65 m2 și utilaj, destinate efectuării verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare,

Citește mai departe...

În atenția acționarilor S.A.”RED-Nord”

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la data de 01.11.2021,

Citește mai departe...

Aviz convocare Adunare generală extraordinară

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pe data de 01.11.2021, ora 12:00.

Citește mai departe...
©2022 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"