Image

Centrul de presă

Aviz convocare Adunare generală extraordinară

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pe data de 01.11.2021, ora 12:00.

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la ședința Consiliului din data de 04.10.2021, documentată prin procesul verbal nr.19/2021, a fost aprobată decizia de a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 01.11.2021, ora 12:00, la sediul Agenției Proprietății Publice, pe adresa: Piața Marii Adunări Naționale 1, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la încetarea înainate de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori;
  2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului și ai Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi perfectată la data de 05.10.2021. Forma de ținere a Adunării generale – cu prezența acționarilor.

Înregistrarea acționarilor va fi între orele 1030-1155.

Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor la sediul Societății, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, în perioada 05 – 29 octombrie 2021, între orele 8:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Maxim Negru (tel. 068084982).

 

 

©2022 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"