Image

Centrul de presă

În atenția acționarilor S.A.”RED-Nord”

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la data de 01.11.2021,

a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

  1. Se încetează înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului societății și ale Comisiei de cenzori;
  2. Se aleg, în calitate de membri ai Consiliului Societății următoarele persoane:

- Olișevschi Sergiu (președinte) Șef Serviciu Audit Intern Agenția Proprietății Publice;

- Popa Viorel, șef al Direcției contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;

- Jomiru Sergiu, consultant principal al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

- Rodideal Alexandru, șef al secției datorie externă și recreditare, Ministerul Finanțelor;

- Borosan Constantin, Secretar de stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

- Gumene Vadim, Secretar de stat, Ministerul Economiei;

- Muntean Ion, Expert, IDIS Viitorul;

  1. Se stabilește cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății în mărime de trei salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim;
  2. Se aleg, în calitate de membri ai Comisiei de cenzori următoarele persoane:

- Bolun Cristina, Consultant principal, al Direcției infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei;

- Renchez Galina, consultant superior al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;

- Berdan Lilia, consultant principal al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;

- Vizir Ala, consultant principal al Secției politici contabile și audit a Direcției politici financiare a Ministerului Finanțelor;

- Olari Nicolae, consultant principal al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

  1. Se stabilește cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Comisiei de cenzori în mărime de două salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.
©2022 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"