Image

Centrul de presă

Anunț locațiune de încăperi neutilizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008, S.A. „RED-Nord” aduce la cunoștința publicului faptul că, în imobilul situat în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180A, dispune de încăperi neutilizate cu suprafața de 211,65 m2 și utilaj, destinate efectuării verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare,

pe care le poate transmite în posesie și folosință temporară.  

Persoanele interesate vor depune în scris solicitarea de transmitere în locațiune a bunurilor menționate la sediul central al S.A. „RED-Nord” pe adresa:  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A sau prin e-mail: anticamera@rednord.md.

©2022 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"