Image

Centrul de presă

În atenția acționarilor S.A.”RED-Nord”

Consiliul S.A. „RED-Nord” informează că, la ședința din data de 23.09.2022,

documentată prin procesul verbal nr.11/2022, a fost aprobată decizia de a convoca, în data de 14 octombrie 2022, ora 12:00, Adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu prezența acționarului, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, cu următoarea ordine de zi:

  • Încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord”;
  • Alegerea unui membru al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord”;
  • Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și reprezentantului statului.

Înregistrarea acționarului sau a reprezentantului legal al acestuia se va efectua în ziua desfășurării Adunării generale extraordinare a acționarilor la sediul întreprinderii, în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, între orele 9:00 – 11:45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi perfectată la data de 10.10.2022.

Avizul referitor la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi expediat prin scrisoare unicului acționar.

Informația privind ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi publicată pe pagina web a Societății: www.rednord.md și în Monitorul Oficial.

Acționarul poate face cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” până la data de 14 octombrie 2022, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 0231 53 130).

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"