Image

S.A. "Rețelele Electrice de Distribuție Nord"

A fost înființată la 3 noiembrie 1997, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 628 din 08 iulie 1997, Ordinul Departamentului Energetica, Resurse Energetice și Combustibil nr. 60 din iulie 1997, prin reorganizarea subdiviziunii "Rețelele Electrice Nord" a Companiei de stat "Moldenergo" și prin decizia de înregistrare a persoanelor juridice din xxx al Oficiului Teritorial Bălți al Camerei Înregistrării de Stat, cu numărul de identificare de stat – 1003602006563 cu sediul: MD-3100, str. Ștefan cel Mare 180/A, mun. Bălți, Republica Moldova.

În baza Hotărârii Guvernului nr.172 din 15.04.2015 a fost separată activitatea de distribuție a energiei electrice și activitatea de furnizare a energiei electrice, soldată cu înființarea unei noi întreprinderi SA „FEE Nord”. În anul 2017, conform Hotărârii Guvernului nr. 605 din 26 iulie 2017, cu privire la reorganizarea unor societăți pe acțiuni, la întreprindere a avut loc procesul de fuziune prin absorbție a SA RED Nord-Vest de către SA RED-Nord, conform procesului verbal al adunării generale din 30.10.2017.

Capitalul social al întreprinderii este de 281.762.936 lei, divizat în 12.268.964 acțiuni ordinare normative cu valoarea nominală de 20 lei fiecare. Capitalul propriu al societății era, la începutul anului 2019, de peste 1,67 miliarde lei.

În nordul Republicii Moldova, la începutul anilor șaizeci odată cu dezvoltarea intensivă de electrificare a sectorului agrotehnic, prin decizia Sovnarhoz RSSM nr. 11 din 7 februarie 1962, s-au format întreprinderi specializate ale rețelelor electrice, care cuprindeau partea de Nord a Republicii Moldova.

„Rețelele Electrice Nord” au început să se dezvolte cu pași grăbiți. Dacă la data formării întreprinderii, la balanța acesteia figurau trei stațiuni 110-35/10 kV a câte 236 km- LEA-10 kV si 58 posturi de transformatoare (PT), atunci la începutul anului 1997, la balanța întreprinderii se afla stațiunea 330-110/10 kV cu 3 transformatoare de câte 0,2 MVA, 64 stațiunii 110-35/10kV, 48 km LEA-330 kV, 1211 km LEA 110, 35 kV, 5644 km LE-10kV, inclusiv 446 km în cablu, 8105 km LE-0,4 kV, inclusiv 432 în cablu și 3764 PT. 

În legătură cu majorarea treptată a volumului rețelelor de distribuție (RED) 10-0,4 kV, a lucrărilor de întreținere și pentru formarea unei structuri (scheme) mai bune de exploatare a rețelelor de distribuție, în luna august 1964, în baza sectoarelor de exploatare  RED, au fost înființate primele cinci filiale, Ungheni, Florești, Edineț, Dondușeni și Bălți, iar în jumătatea a doua a aceluiași an, au fost alipite raioanele Soroca, Fălești, Sîngerei și Rîșcani.

Datorită creșterii numărului de stațiuni 110-35/10 kV și a extinderii vertiginoase a rețelelor de toate nivelurile de tensiuni (0,4-110 kV), devine tot mai dificilă gestionarea procesului de deservire centralizată a instalațiilor electrotehnice. Din acest motiv, se propune optimizarea și majorarea randamentului lucrărilor de întreținere a instalațiilor electrice. Astfel, la 1 octombrie 1968, s-au separat cinci raioane de alimentare cu energie electrică din componența „Rețelelor Electrice Nord” și s-a format întreprinderea „Rețelele Electrice de Distribuție Nord-Vest”, cu sediul în or. Dondușeni.

Societatea pe acțiuni „REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE NORD” este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat din data de 03.11.1997, cu sediul societății: MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, activând în baza Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr. 174 din  21.09.2017 cu privire la energetică, Legii nr. 107 27.05.2016 cu privire la energia electrică și statutul societății.

În 2017, pentru reformarea și modernizarea sectorului energetic, asigurarea cetățenilor cu servicii de calitate, în baza Hotărârii de Guvern al Republicii Moldova „Cu privire la reorganizarea unor societăți pe acțiuni” și Planul de acțiuni privind reorganizarea S.A. „RED Nord” fuzionează cu S.A. „RED Nord Vest”, în conformitate cu prevederile art. 13 și 24 din Legea contabilității nr. 113 – XVI din 27.04.2007.

S.A. „RED-NORD” desfășoară următoarele genuri de activitate de bază:

 1. a) Distribuția energiei electrice;
 2. b) Producerea și reparația transformatoarelor;
 3. c) Producerea contoarelor electrice;
 4. d) Prestarea serviciilor auxiliare legate de distribuția energiei electrice;
 5. e) Construcția rețelelor de distribuție a energiei electrice;
 6. f) Comercializarea utilajului, aparatelor și dispozitivelor electronice și pieselor de rezervă;
 7. g) Activitatea de reparare, montare, verificare, etalonare, comercializare și a mijloacelor de măsurare;

Serviciile pe care le oferim sunt:

 • racordare la rețea, adică branșarea clienților la rețeaua de distribuție a energiei electrice
 • distribuție de electricitate pentru clienții racordați la rețea, în funcție de anumite caracteristici (de exemplu, putere și tensiune)
 • măsurare, care se referă la instalarea și mentenanța contoarelor, monitorizarea și raportarea de măsurători electrice

Când construim planurile noastre legate de prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, suntem atenți la părerile clienților noștri și la evoluția tehnologiei în domeniul electroenergetic.

Ca să menținem performanța în domeniile Calității, Sănătății și Securității avem stabilite următoarele obiective:

 • Îmbunătățirea calității serviciului prin reducerea duratei și a numărului de întreruperi pentru clienți;
 • Creșterea siguranței în exploatarea instalațiilor, asigurarea stării de bine, a sănătății și securității pentru angajații, colaboratorii și clienții noștri.
 • Reducerea impactului instalațiilor de distribuție asupra mediului înconjurător.
 • Reducerea pierderilor tehnice și comerciale în rețelele electrice
În activitatea sa S.A. „RED-NORD” se bazează pe un set de valori și principii, și anume:

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"