Image

Contabilitatea reprezintă un sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile și de raportare financiară.

Secția contabilitate înregistrează toate operațiunile economico-financiare, întocmește și prezintă rapoarte și informații care reflectă situațiile reale ale entității.

Pentru menținerea evidenței bunurilor materiale,  creanțelor, datoriilor, capitalului propriu, întocmirea calculelor și rapoartelor corespunzător dezvoltării S.A. „RED-Nord”, sunt implementate metode progresive de evidență și securitate financiară.

 

Contabil șef  

Natalia Perju

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"