Image

Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă cu privire la folosirea curentului electric

 

NOŢIUNI DE ELECTROSECURITATE

Energia electrică este și va continua să fie în viitor cea mai utilizată formă de energie, fără de care nu poate fi concepută societatea umană civilizată. În contextul în care fiecare om este un utilizator de energie electrică, este necesară cunoașterea unor noțiuni fundamentale în domeniu și dobândirea unor competențe acţionale corecte, pentru evitarea accidentelor de natură electrică, foarte periculoase. deseori mortale. Curentul electric are o acțiune vătămătoare asupra organismului uman și se manifestă sub formă de traume și de șocuri electrice.

Șocul electric are loc atunci când corpul omului este inclus în circuit închis prin care trece curentul.

Trauma electrică este o leziune locală a organismului sub formă de arsuri de metalizare a pielii, de vătămare a ochilor, de energia radiată a arcului de rănire în urma căderii de la înălțime provocată de acțiunea curentului electric.

Electrocutarea ca urmare a atingerii de către om (sau oricare altă ființă) a unor obiecte aflate în mod normal sau accidental sub tensiune, constă în trecerea curentului electric prin corpul omului. În cazul curentului alternativ, frecvența acestuia poate deregla ritmul cardiac, fenomen numit fibrilație și poate avea efect mortal.

 

MĂSURI DE ELECTROSECURITATE

Pentru a preveni posibilitatea unor accidentări cauzate de atingerea unei surse de energie electrică se recomandă a se lua următoarele măsuri:

 1. Îngrădirea pârților conductoare sau amplasarea acestora la înălțimi inaccesibile.
 2. Folosirea tensiunilor reduse.
 3. Folosirea sistemelor de blocare, de semnalizare a placardelor avertizoare.
 4. Folosirea mijloacelor individuale de protecție.
 5. Protecția prin legare la pământ – unirea în mod voit cu priza de pământ a pârților metalice ale instalațiilor electrice, care în mod normal nu se află sub tensiune, dar care pot nimeri sub tensiune din cauza unor defecte de izolație.
 6. Protecția prin legare la conductorul de nul – unirea în mod voit a pârților metalice ale instalațiilor electrice, care în mod normal nu se află sub tensiune, cu firul nul de protecție direct legat la pământ.
 7. Deconectarea de protecție – se folosește frecvent în rețelele cu punctual neutru izolat.
 8. Verificarea conductorilor electrici, prizelor întrerupătoarelor spre a fi în bună stare și a corespunde condițiilor mediului de lucru.

 

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN CAZ DE ELECTROCUTARE

În caz de electrocutare, măsurile de prim ajutor trebuie luate în funcție de starea în care se găsește accidentatul, astfel:

 1. Scoaterea rapidă a accidentatului de sub tensiune prin întreruperea circuitului respectiv, cu respectarea tuturor prevederilor din normele în vigoare, deoarece, dacă accidentatul este atins de o persoană înainte de scoaterea lui de sub tensiune, aceasta poate fi electrocutată.
 2. Cel care oferă ajutorul va folosi obiecte din materiale uscate, rău conducătoare de electricitate (țesături, funii, prăjini, mânuși, covoare și galoși de cauciuc etc.), iar la instalațiile de înaltă tensiune este obligatorie folosirea mânușilor și a cizmelor din cauciuc electroizolant; îndepărtarea conductoarelor căzute la pământ se va face cu o prăjină uscată din lemn, iar ruperea lor se face prin lovirea, de la distanta, cu corpuri rău conducătoare de electricitate.
 3. În cazul când accidentatul este în stare de leșin, trebuie chemat neîntârziat un medic sau „Salvarea”; până la sosirea acestora, persoana accidentată se va așeza într-o poziție comodă, liniștită, îmbrăcămintea îi va fi desfăcută pentru facilitarea respirației, accidentatului dându-i-se în același timp să miroase o soluție de amoniac; dacă accidentatul a încetat să mai respire sau respiră anormal, rar, convulsiv, i se va face imediat respirație artificială.

Pentru reanimarea accidentatului, fiecare secundă este prețioasă. Dacă scoaterea de sub tensiune și începerea respirației artificiale se fac imediat după electrocutare, readucerea la viață reușește de cele mai multe ori. De aceea, primul ajutor trebuie acordat fără întârziere, chiar la locul accidentului.

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"