Image

Serviciul Electrotehnic și Telecontrol efectuează lucrări pe tot teritoriul gestionat de Societate. Aceste lucrări presupun încercarea utilajului electric cu tensiune mărită; încercarea și aprecierea defectelor la liniile electrice 10/0,4 kV; reparația și deservirea punctelor de distribuție, posturilor de transformare înzestrate cu întreruptor cu vid (ulei) și a celulelor de secționare; controlul, reglarea și verificarea utilajului de protecție prin relee, automatică și măsurări.

Serviciul Electrotehnic și Telecontrol elaborează strategii și soluții pentru a  garanta securitatea personalului, a micșora la maxim pierderile și a spori calitatea serviciilor prestate. Astfel, implementarea sistemei „SCADA” și  instituirea punctelor de secționare intelectuale pe baza recloserelor, separatoarelor telecomandate, sunt doar unele dintre proiectele implementate ce favorizează identificarea și aplanarea operativă a oricărui tip de defecțiuni, asigurând funcționarea optimă și eficace a rețelelor.  

 

Șef  Serviciul Electrotehnic și Telecontrol   

Alexandru Duca                            

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"