Image

Serviciul Investiţii şi Construcţii prezintă o unitate din structura de producere a S.A.”RED-Nord”, la baza căruia stă organizarea procesului investițional, de dezvoltare şi reconstrucţie, renovarea rețelelor electrice de distribuție, în concordanță cu cerinţele de siguranță a alimentării cu energie electrică a consumatorilor şi a stării tehnice şi fizice a instalațiilor electrotehnice.

Asigură organizarea procesului investițional, gestionează și controlează activitatea serviciilor și Oficiilor Reţelelor Electrice de Distribuţie (ORED), încadrate în planul anual de investiții. Menține într-o stare tehnică satisfăcătoare și lucrativ-viabilă a RED prin promovarea succesivă a lucrărilor de proiectare, construcții-montaj și renovare a utilajului electrotehnic.

În activitatea sa, SIC organizează procesul investițional de dezvoltare şi modernizare a IE a Societăţii în concordanţă cu cerinţele de siguranţă ale alimentării cu energie electrică a clienților.

SIC î-şi realizează activitatea de producere în baza planurilor de dezvoltare, anuale şi lunare, aprobate de conducerea întreprinderii.

 

Șeful Serviciul Investiţii şi Construcţii

Nicolae Mărgineanu

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"