Image

Mecanismul de funcționare a  S.A. „RED Nord” presupune în componența sa necesitatea Serviciului Mecanizare și Transport. Responsabilitatea de bază a acestui serviciu este asigurarea deplasărilor pentru personalul întreprinderii la locul de muncă.

Un alt obiectiv important este asigurarea cu utilaje și mecanisme de transport, care sunt unități de bază pentru desfășurarea activităților de serviciu. Printre activitățile pe care le desfășoară SMT se numără repartizarea necesarului de utilaje pentru construcția, reparația și mentenanța instalațiilor electrice.

 

Șef  Serviciu Mecanizare și Transport

Igor Nicorici

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"