Image

Serviciul juridic al S.A. „RED-Nord” reprezintă o subdiviziune structurală independentă în cadrul Societății, care se subordonează nemijlocit directorului general, fiind constituită pentru asigurarea respectării legislației în vigoare în activitatea întreprinderii.

În activitatea sa, Serviciul juridic colaborează cu toate subdiviziunile Societății urmărind, în limita competențelor stabilite, respectarea de către acestea a legislației din domeniu lor de activitate.

 Serviciul juridic participă în procesul de elaborare și emitere a actelor cu caracter juridic de către administrația S.A. „RED-Nord”, efectuează expertiza juridică a proiectelor regulamentelor, ordinelor, instrucțiunilor, hotărârilor, dispozițiilor și altor acte normative emise în cadrul S.A. „RED-Nord”.  

De asemenea, în sarcina Serviciul juridic este pusă și acordarea consultațiilor de specialitate serviciilor și oficiilor Societății, în vederea asigurării respectării legislației în vigoare în activitatea acestora, informează subdiviziunile structurale cu privire la modificările legislative, participă în cadrul diferitelor comisii pentru a asigura respectarea legalității etc.

Serviciul juridic asigură reprezentarea intereselor S.A. „RED-Nord” în instanțele de diferit nivel, în raporturile Societății cu persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, asigură consilierea juridică a directorului general și a conducătorilor de servicii și oficii în chestiuni de natură juridică.

 

Șef Serviciu juridic

Veaceslav Pînzari

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"