Image

Serviciul economic este o subdiviziune independentă în structura întreprinderii, unde se efectuează analiza activității de producere.

Aici se formează politica de prețuri a întreprinderii, se elaborează propuneri pentru perfecționarea sistemului de formare a prețurilor în scopul folosirii efective a capacității de producere, cheltuielilor materiale și a forței de muncă. Calculând tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, analizează structura și necesitatea includerii tuturor costurilor și consumurilor reale pentru funcționarea eficientă și asigurarea viabilității financiare a întreprinderii.

 Se elaborează planurile de producere, financiar  și de comerț cu scopul de a atinge o  eficiență și o rentabilitate maximă de producere. Se organizează și se planifică procesul de lucru, formele și modalitățile de remunerare a muncii, stimulare materială, luînd în considerație inovațiile tehnice și practicile progresive în scopul eficienței procesului de producere.  

 

Șef serviciul economic      

Andrei Tudor

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"