Image

Centrul de presă

Anunț cu privire la bunurile propuse în locațiune

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008, S.A. „RED-Nord” aduce la cunoștința publicului faptul că dispune de încăperi neutilizate în toate clădirile Oficiilor Societății,

pe care le poate transmite în posesie și folosință temporară potențialilor locatari. 

Persoanele interesate vor depune în scris solicitarea de transmitere în locațiune a încăperii neutilizate la sediul central al S.A. „RED-Nord” pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A sau prin e-mail: anticamera@rednord.md.

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"