Image

Pentru consumatori

 

Informația de ordin tehnic necesar pentru asigurarea unui acces eficient

 Informația de ordin tehnic necesar pentru asigurarea

unui acces eficiental utilizatorilor de sistem

la rețelele electrice de distribuție:

 Articolul 43. Prezentarea datelor şi a informaţiilor de către operatorul sistemului de distribuţie

(1) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii cu privire la serviciile prestate, la condiţiile relevante aplicate, precum şi informaţia de ordin tehnic necesară pentru asigurarea unui acces eficient al utilizatorilor de sistem la reţelele electrice de distribuţie.

(2) Pentru a asigura tarife transparente, obiective şi nediscriminatorii şi pentru a facilita utilizarea eficientă a reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de distribuţie publică pe pagina sa electronică informaţii cu privire la modul de formare a tarifelor pentru serviciile prestate şi cu privire la metoda de calcul şi structura tarifelor.

(3) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să elaboreze şi să prezinte, pînă la 30 aprilie, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi Agenţiei un raport anual, care să cuprindă informaţii cu privire la activitatea desfăşurată în anul precedent, calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice, nivelul de întreţinere a reţelei electrice de distribuţie, măsurile de acoperire a sarcinii de vîrf, consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie. Raportul se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de distribuţie.

 

Întreținere a rețelelor electrice de distribuție

Întreținere a rețelelor electrice de distribuție (Măsuri și realizări):

 Elaborarea planurilor de măsuri tehnico-organizatorice pentru întreținerea rețelelor electrice de distribuție;

 • Îndeplinirea prescripțiilor emise la controlul precedent cu privire la asigurarea protecției rețelelor electrice împotriva supratensiunilor;
 • Examinării vizuale ale rețelelor electrice cu întocmirea fișelor de examinare (pct. 5.7.16 RETCRE);
 • Verificarea corectitudinii amplasării echipamentelor de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice și rectificarea schemelor de montare a acestora în rețelele de distribuție 0,4, (6) 10 kV (pct. 5.11.1 RETCRE);
 • Verificarea vizuală a tuturor conductoarelor LEA și a integrității legăturilor pe traversa (consola) pilonului (pct. 5.7.18 RETCRE);
 • Examinarea stării tehnice a izolatoarelor montate la LEA cu schimbarea izolatoarelor defectate (pct. 5.7.18 RETCRE);
 • Verificarea asigurării protecției împotriva supratensiunilor atmosferice a tronsoanelor de cablu ale LEA, la ambele capete (pct. 2.5.124 NAIE);
 • Executarea măsurărilor și încercărilor elementelor rețelelor electrice (pct. 5.10.7 RETCRE);
 • Executarea măsurărilor și încercărilor echipamentelor de protecție împotriva supratensiunilor (pct. 5.11.5 RETCRE);
 • Verificarea corespunderii și după caz instalarea limitatoarelor de supratensiune la PT-urile 10/0,4 kV;
 • Conectarea echipamentelor de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice și verificarea funcționării acestora care pe timp de iarnă au fost deconectate de la rețeaua electrică (pct. 5.11.4 RETCRE);
 • Verificarea planificării și executării, a curățirii traseelor de vegetație perenă din zona de protecție a LEA (pct. 5.7.10 RETCRE).

 

Realizând aceste activități, în anul de referință 2020, întreprinderea a obținut un șir de rezultate pozitive în direcțiile de dezvoltare și reconstrucție a rețelelor de distribuție a e.e. clienților, de reducere a consumului tehnologic, în crearea și îmbunătățirea condițiilor de muncă a personalului de producere și în alte direcții.

În anul trecut volumul lucrărilor în renovarea fondurilor fixe au constituit circa 272 mil.lei, din care aproximativ 91% au fost efectuate în dezvoltarea, reconstruirea și reutilarea instalațiilor electrice. În rezultat, au fost puse în funcțiune linii electrice 10-0,4kV, aeriene și subterane circă 596 km, 2 un. puncte de distribuție, 152 un. posturi de transformare, din care 9 unități în manta de beton armat, 17 un. reconstruite, 24 reclouzere, separatoare telecomandate – 21 un., celule de secționare cu implementarea retro-fit, telecomandate - 13 un., sistemul de dirijare a rețelelor de medie tensiune ”SCADA”, 15 cutii de cablu - 0,4 kV, panouri de distribuție de intrare la blocurile locative 0,4 kV – 9 un., scoaterea contoarelor la palier – la 20 blocuri locative, 11220 branșamente, și alte obiective.

Lucrări importante au fost efectuate și pentru susținerea RED în stare tehnică lucrativă, fiind executate lucrări de mentenanță în jur la 55,52 mil. lei, reparând 74.74 km LEA 10-0,4kV, 510 posturi de transformare, și alte obiective. Au continuat lucrările de buclare și rezervare a fiderelor de 10 kV și de reducere a lungimii lor. A continuat activitatea în reconstruirea și reutilarea punctelor de distribuție (PD) și a posturilor de transformate, reparația și mentenanță a utilajului de comutare al PT, PD și CS, cu extinderea sistemului de telemetrie „Granit micro”.

Este cazul de menționat că elementele RED supuse reparației sunt introduse în sistemul GIS ”MapInfo”, ceia ce majorează eficiența organizării lucrărilor și procesării datelor.

Supravegherea și întreținerea rețelelor și instalațiilor electrice de distribuție pentru bună funcționare în sezonul de intensificare a supratensiunilor atmosferice.

 

Măsuri

 

Protejarea ieşirilor (fiderelor) 6, 10 kV de la staţiile electrice  35-110 kV

Total existente (un.)

559

Neprotejate (un.)

-

LEA 6-10 kV (fid.)

Total existente

486

Neprotejate

-

LEA 0,4 kV (fid.)

Total existente

16035

Neprotejate

-

PT 10(6)/0,4 kV (un.)

Total existente (un.)

5345

Neprotejate (un.)

10 kV

-

0,4 kV

-

Curăţirea  traseelor  LEA-10 kV p. 5.11.5. RETCRE

Existente LEA 10 kV

Total (fid.)

486

total, (km)

6741.4

planificate pentru curatire LEA 10 kV

Total (fid.)

-

Total, (km)

1518

curățite trasee LEA 10 kV de OSD

Total (fid.)

-

Total, (km)

1514

Curăţirea  traseelor  LEA-0,4 kV p. 5.11.5. RETCRE

Existente LEA 0,4 kV

Total (fid.)

16035

Total, (km)

13989.4

planificate pentru curatire LEA 0,4 kV

Total (fid.)

-

Total, (km)

3142

curățite trasee LEA 0,4 kV de OSD

Total (fid.)

-

Total, (km)

3129

  Nivelul de întreținere                                                                        98 %

 Rezultate pozitive a obținut Societatea și în compartimentul evidenței e.e., astfel în 12 luni a anului 2020 a fost distribuit circa 889,039 mil. kWh de energie electrică, cu 0,4 % mai mult decât în a.2019, iar pierderile, inclusiv consumul tehnologic, la distribuirea e.e. au constituit 7,71 %, mai mici decât cele normative 7,95 %  (ceia ce ar însemna o economie din pierderi la distribuirea e.e. în sumă de 2,12  mil. kWh).

În fiecare an se modernizează echipamentele de măsurare a energiei electrice la clienți, se efectuează înlocuirea echipamentelor de măsurare care deja s-au învechit fizic și moral cu altele mai performante având o sensibilitate și o clasă de exactitate mai înaltă. Astfel în anul curent au fost instalate 2300 contoare electronice de energie electrică la clienții casnici, înlocuind împreună cu anii precedenți 312,2 mii contoare electronice de energie electrică, ceea ce constituie 67,9  % din numărul total de clienții casnici.

S-au efectuat lucrări pentru extinderea domeniului de activitate a serviciului metrologic, așa ca majorarea gradului de precizie a aparatelor de măsurat și de evidentă a consumului e.e. În anul de referință au fost montate la clienți exclusiv contoare electronice, ce ar da posibilitatea creării unui sistem informațional de evidentă automatizată. Concomitent, se înfăptuiește schimbul contoarelor inductive.

Au fost reparate contoare monofazate cu inducție 4357 buc., trifazate cu inducție – 653 buc. Au fost testate și parametrizate contoare monofazate electronice 52225 buc., trifazate electronice – 4065 buc., verificate transformatoare de curent 1105 buc. și alte mijloace de măsurare -1128 buc., controlul parametrilor calității energiei electrice – 219 locuri de consum.

Rezultate de succes pentru întreprindere a adus secția de producere și repararea utilajului electric (PRUE), în atelierele cărei se confecționează metise, semifabricate, console și alte construcții metalice pentru aprovizionarea fluxului de reconstrucție și reparații a fondurilor fixe gestionate. Concomitent cu aceasta în secția PRUE se repară capital transformatoare de putere, cu schimbarea înfășurărilor. Pe parcursul anului 2020 s-au reparat 175 transformatoare in valoarea de 6,472 mil lei. Paralel cu lucrările de reparație au fost confecționate construcții de metal în cantitate de 69 mii unități în valoare de 8,750 mil.lei. Un rol deosebit pentru derularea cu succes a procesului de distribuție a energiei electrice îl are și producerea siguranțelor PK-10, care pe parcursul anului 2020 au fost produse in cantitate de 3480 unități și valoarea de 817 mii lei.

Informațiile necesare pentru asigurarea accesului eficient la rețelele electrice de transport și de distribuție și pentru utilizarea acestor rețele

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"